Volg hier de werken van de nieuwe sporthal en renovatiewerken van de bestaande sporthal 

Eerstesteenlegging - 21.09.2018

De renovatie en uitbreiding van sporthal de Hoogt is gestart. Met dit project wil het gemeentebestuur iedereen meer kansen geven om te bewegen en Sportpark De Hoogt verder uitbouwen tot een sportieve ontmoetingsplaats.

Onder het goedkeurend oog van de genodigden werd op vrijdag 21 september het project 'renovatie en uitbreiding sporthal De Hoogt' voorgesteld, gevolgd door de eerstesteenlegging door burgemeester en schepen van sport Jos Vinckx. De opening is voorlopig voorzien voor mei 2019.

Klik op onderstaande foto als je alle foto's wil zien.

foto website.JPG
BENjemee-skyscraper_voor_website.gif

Vlaanderen bouwst mee aan nieuwe sporthal Oud-Turnhout - 09.07.2018

Vlaanderen subsidieert nu al voor het tweede jaar de bouw en renovatie van Vlaamse bovenlokale sportinfrastructuur; overheden en privé-initiatieven die denken in aanmerking te komen, kunnen bij de minister een subsidiedossier indienen.

Voor het ambitieuze maar voor Oud-Turnhout belangrijke project ‘Renovatie en Uitbreiding sporthal De Hoogt’ diende de sportdienst een subsidiedossier in; geen evidentie gezien de zware criteria opgenomen in het decreet en het feit dat Oud-Turnhout maar een kleine landelijke gemeente is. Oud-Turnhout motiveerde in haar dossier aan Sport Vlaanderen dat ook kleinere gemeenten bovenlokale noden hebben; de snel veranderende vrijetijdsbesteding (combinatie gezin, werk, vrije tijd), de uitbreidende mobiliteit (zowel voor de jongere als de oudere sporter), de maatschappelijke vraag naar flexibiliteit, het bovenlokale sportaanbod (tennis, hockey, BMX – de tijd dat er enkel in eigen gemeente gesport wordt ligt al ver achter ons), de drang naar meer bewegen en een gezondere levensstijl…

Uit alle Oud-Turnhoutse sportbeleidsplannen die tot op heden werden opgesteld, bleek het wegwerken van het tekort aan overdekte (bovenlokale) sportinfrastructuur een van de belangrijkste sportbeleidsopdrachten voor het gemeentebestuur. Na vele jaren van sensibilisatie, overtuiging, voorbereiding en volharding van sportraad, sportdienst en burgemeester (en tevens schepen voor sport) Jos Vinckx, kon dit jaar dan toch gestart worden met het project ‘Renovatie en Bouw nieuwe sporthal De Hoogt’. Dat zulk een belangrijk dossier voor onze gemeente niet altijd over gemakkelijke wegen liep, spreekt voor zich; er was politieke oppositie, de buurt moest overtuigd worden, de financiën moesten gezocht worden enz.

Als burgemeester ben ik dan ook zeer verheugd dat Minister Muyters de noodzaak van dit project onderschrijft en hiervoor een eenmalige investeringssubsidie van €731.164 vastlegt voor Oud-Turnhout! Een mooie beloning voor de vele vrijwilligers die het gemeentelijk sportbeleid dagelijks vorm geven in onze gemeente. De sportsector kijkt dan ook met plezier uit naar de eerste steenlegging in de maand september.

verplaatsing Skatepark - 18.06.2018

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now